HỘI ÐỒNG HƯƠNG & THÂN HỮU THỪA THIÊN - HUẾ BẮC CALIFORNIA - THUA THIEN-HUE FRIENDSHIP ASSOCIATION OF NORCAL
Hồ Vĩnh Lộc