Buổi Ăn Tối Cho Những Người Vô Gia

11 Tháng Sáu 201512:03 SA(Xem: 9943)

HỘI ĐỒNG HƯƠNG & THÂN HỮU THỪA THIÊN- HUẾ BẮC CALIFORNIA

THỪA THIÊN-HUE FRIENDSHIP ASSOCIATION OF NORCAL

EIN Assigned 27- 4514325 * Reg. No: 11884

458 Archcove Ct, San Jose, CA 95111*Tel: (408) 334-7762

Thông Báo

Kính gửi quí anh chị trong BCH và thân hữu,

Nhân dịp kỷ niệm ngày Thất thủ Kinh Đô Huế, 23 tháng 5 âm lịch năm Ất Dậu (1885),

Hội Đồng Hương Thân Hữu Thừa Thiên Huế sẽ phục vụ một buổi ăn tối cho những người vô gia cư tại:

Địa chỉ: Homeless Shelter , 2011 Little Orchard Dr, San Jose, CA 95125

Thời gian : 4:30 PM

Thứ tư, ngày 8 tháng 7 năm 2015

Kính nhờ quý vị chuyển tiếp rộng rãi thông báo đến đồng hương và thân hữu, để mong được nhận thêm sự hổ trợ. Mọi chi phiếu ủng hộ xin đề Hội Thừa Thiên Huế, gửi về địa chỉ Hội.

Kính mong được quý vị hưởng ứng.

Thành thật cảm ơn.

Xin liên lạc:

San Jose, ngày 11 tháng 06 năm 2015

Hội trưởng

NGUYỄN VĂN KHA