Thư Mời Họp Tổng Kết Về Việc Họp Mặt Tân Niên 2014

01 Tháng Ba 201411:31 CH(Xem: 3645)
HỘI ĐỒNG HƯƠNG & THÂN HỮU THỪA THIÊN - HUẾ BẮC CALIFORNIA
THUA THIEN-HUE FRIENDSHIP ASSOCIATION OF NORCAL

EIN Assigned 27- 4514325 * Reg. No: 11884
458 Archcove Ct, San Jose, CA 95111*Tel: (408) 334-7762


Thư Mời Họp Tổng Kết về việc Họp mặt Tân niên 2014

Trân trọng kính mời quý vị trong BCH và thân hữu, đến tham dự buổi họp của Hội Đồng Hương và Thân Hữu Thừa Thiên Huế .

Thời gian: 2:00 PM, Chủ nhật, ngày 16 tháng 3 năm 2014

Địa Điểm: Nhà Ông Hội trưởng

San Jose, 10- 03- 2014